Visi & Misi MTSFAZ

headmtsfaz

VISI


Berazam mengamalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keunggulan sahsiah sebagai gaya hidup sekaligus menjadi sebuah sekolah contoh dan ternama serta menjadi pilihan masyarakat untuk mencapai kecemerlangan akademik dan sahsiah islamik berasaskan akidah ahli Sunnah Wal Jamaah


MISI


Berusaha menghiasi diri pelajar dengan kecemerlangan ilmu, kemampuan sahsiah, kesejgatan kepimpinan, ketrampilan yang luhur, dan keimana yang sejati sekaligus bertindak sebagai aset pendidikan insan yang seimbang

You are here: Home Profail Visi & Misi